Conform de toepasselijke wet- en regelgeving is Nativ.eu verplicht u te informeren over het gebruik van cookies op zijn website. Het gebruik van cookies is essentieel voor de werking van onze website. Om deze te kunnen gebruiken, worden cookies opgeslagen. U kunt te allen tijde cookies van deze website verwijderen of blokkeren, maar in dat geval zullen bepaalde delen van de website niet optimaal functioneren.

 

Privacyverklaring

 

Vertaalbureau Global Communication bvba, beter bekend onder de handelsnaam Nativ.eu, vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, met zorg en op vertrouwelijke wijze worden behandeld. In deze privacyverklaring leggen we u uit hoe we dat doen en wat uw rechten zijn. Het spreekt voor zich dat we ons daarbij steeds aan de de toepasselijke wet- en regelgeving houden.

 

Vertaalbureau Nativ.eu, gevestigd te Vanillestraat 9, 9041 Gent, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als u hieromtrent vragen hebt, kunt u steeds met ons contact opnemen via de onderstaande contactgegevens:

 

Global Communication bvba / Nativ.eu
Vanillestraat 9
9041 Gent
Tel.: +32 9 220 58 03
E-mail: gdpr(at)nativ.eu

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen

 

Vertaalbureau Nativ.eu verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een beroep doet op onze (ver)taaldiensten en/of omdat u zelf dergelijke diensten aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoon- en/of GSM-nummer
 • E-mailadres
 • Jobfunctie

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Vertaalbureau Nativ.eu verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

 • Om onze (ver)taaldiensten (en offertes daarvoor) aan u te verstrekken
 • Om u te kunnen bellen of mailen indien dat nodig is voor onze dienstverlening
 • Om de facturering en uw betaling af te handelen
 • Om onze nieuwsbrief en/of reclamefolder naar u te verzenden
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten

Nativ.eu verwerkt ook persoonsgegevens als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Vertaalbureau Nativ.eu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Vertaalbureau Nativ.eu verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dat zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account op http://mijn.nativ.eu. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. In dat geval zullen wij u onze diensten evenwel niet meer kunnen verstrekken. U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar gdpr(at)nativ.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart bij het verzoek mee te sturen. De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos.

 

Vertaalbureau Nativ.eu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact(at)apd-gba.be

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

 

Vertaalbureau Nativ.eu neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig en neemt passende fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bovendien geldt voor al onze medewerkers het beroepsgeheim en de discretieplicht, en zijn uw persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die deze nodig hebben om onze dienstverlening uit te voeren. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gdpr(at)nativ.eu.

 

Cookies

 

Vertaalbureau Nativ.eu gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw taalinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.